Coaching

Wil jij al langer iets voor elkaar krijgen? Sneller of sterker worden, afvallen of een betere conditie? Een belangrijke verandering doorvoeren in je leven en je doel halen op korte of langere termijn?

Verschillende trainingen, middelen en technieken kan ik hier voor gebruiken. Na een intakegesprek wordt het traject en de trajectduur vastgesteld, belangrijk hierbij dat ieder zich aan de vooraf gemaakte afspraken houd.

Samen gaan we jou doel beschrijven met daarin tussendoelen om je progressie bij te houden. Waar kwam ik vandaan en waar sta ik nu? Mogelijk dat het traject aangepast wordt om nog meer progressie te maken.